เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561


     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระปิยมหาราช ผู้ทรงสร้างคุณสำเร็จประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย 

2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10
2022-05-27
2022-05-26
2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01