เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2561


         วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลโป่งนำ้ร้อน ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยขบวนแห่ของพระอินทร์ พระพรหม เทวดา นางฟ้าแม่บ้าน เปรต หัวโต กลองยาว นางรำ และพระภิกษุ สามเณร จากวัด 19 วัด จำนวน 99 รูป

2024-04-16
2023-09-05
2023-08-25
2023-08-03
2023-03-09
2023-01-30
2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10