เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


        วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยร่วมกิจกรรม ดังนี้ เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร ณ วัดทับไทร และ เวลา 13.30 น. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ อู่ต่อเรือ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10
2022-05-27
2022-05-26
2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01