เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 14 ธ.ค. 2566 ]11 กองคลัง
2 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 6 ธ.ค. 2566 ]11 กองคลัง
3 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 6 ธ.ค. 2566 ]9 กองคลัง
4 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 7 พ.ย. 2566 ]10 กองคลัง
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง [ 14 มิ.ย. 2566 ]50 กองคลัง
6 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน โดยการปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน [ 14 มิ.ย. 2566 ]42 กองคลัง
7 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จัหวัดจันทบุรี [ 8 มิ.ย. 2566 ]40 กองคลัง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ม.ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ธ.ค. 2565 ]55 กองคลัง
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ม.ทวี [ 16 ธ.ค. 2565 ]48 กองคลัง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งม่วงเชื่อมต่อบ้านมาบคล้า หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ธ.ค. 2565 ]46 กองคลัง
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งม่วงเชื่อมต่อบ้านมาบคล้า หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลทับไทร [ 16 ธ.ค. 2565 ]43 กองคลัง
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [ 21 เม.ย. 2565 ]125 กองคลัง
13 ประกาศราคากลางโครงการขยายและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [ 21 เม.ย. 2565 ]83 กองคลัง
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมบำรุงผิวทางโดยการ Over Lay บ้านวังกระแพร หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [ 21 ม.ค. 2564 ]331 กองคลัง
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [ 21 เม.ย. 2563 ]144 กองคลัง
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [ 21 เม.ย. 2563 ]90 กองคลัง
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภูภาบุรี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบรี [ 14 เม.ย. 2563 ]127 กองคลัง
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภูภาบุรี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [ 14 เม.ย. 2563 ]94 กองคลัง
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) ซอยบ้านคลองตาคง-บ้านป่าในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [ 26 เม.ย. 2562 ]168 กองคลัง
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) ซอยลุงสรวง (ต่อจากถนนคสล.เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [ 26 เม.ย. 2562 ]81 กองคลัง
 
หน้า 1|2