เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานผลงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]40 กองคลัง
2 งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]41 กองคลัง
3 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส1 ประจำปี2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]41 กองคลัง
4 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]45 กองคลัง
5 รายงานการเงินที่สตง.รับรองประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ส.ค. 2565 ]79 กองคลัง
6 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]85 กองคลัง
7 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]119 กองคลัง
8 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]84 กองคลัง
9 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]81 กองคลัง
10 งบการเงินประจำปี 2662 [ 5 ก.พ. 2563 ]80 กองคลัง
11 งบการเงินประจำปี 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]126 กองคลัง