เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]10 สำนักปลัดเทศบาล
2 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]36 กองคลัง
3 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส4 ประจำปี2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]36 กองคลัง
4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส4 พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]33 กองคลัง
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]33 สำนักปลัดเทศบาล
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.ย. 2565 ]34 สำนักปลัดเทศบาล
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 [ 9 ก.ย. 2565 ]63 สำนักปลัดเทศบาล
8 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]71 กองคลัง
9 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]80 กองคลัง
10 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]78 กองคลัง
11 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]110 กองคลัง
12 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]78 กองคลัง
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]93 สำนักปลัดเทศบาล
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]110 สำนักปลัดเทศบาล
15 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]65 กองคลัง
16 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]72 กองคลัง
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]69 สำนักปลัดเทศบาล
18 งบการเงินปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]108 กองคลัง
19 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]123 สำนักปลัดเทศบาล
20 งบการเงินประจำปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]111 กองคลัง
 
หน้า 1|2