เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]22 สำนักปลัดเทศบาล
3 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]43 กองคลัง
4 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส4 ประจำปี2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]40 กองคลัง
5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส4 พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]41 กองคลัง
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]40 สำนักปลัดเทศบาล
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.ย. 2565 ]39 สำนักปลัดเทศบาล
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 [ 9 ก.ย. 2565 ]72 สำนักปลัดเทศบาล
9 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]76 กองคลัง
10 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]85 กองคลัง
11 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]86 กองคลัง
12 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]113 กองคลัง
13 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]85 กองคลัง
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]98 สำนักปลัดเทศบาล
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]112 สำนักปลัดเทศบาล
16 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]73 กองคลัง
17 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]77 กองคลัง
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]74 สำนักปลัดเทศบาล
19 งบการเงินปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]111 กองคลัง
20 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]129 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2