เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 กิจกรรม Big cleaning Day [ 22 ก.ย. 2566 ]0 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 เทศบัญญัติประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
3 เทศบัญญัติประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
4 เทศบัญญัติประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
5 เทศบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
6 เทศบัญญัติประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]4 สำนักปลัดเทศบาล
7 เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ๒๕๖๑ [ 28 ธ.ค. 2561 ]146 สำนักปลัดเทศบาล
8 เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒๕๖๑ [ 28 ธ.ค. 2561 ]120 สำนักปลัดเทศบาล