เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ภัยแล้ง


"แล้งนี้หนักเหลือเกิน" 

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอแจ้งเวลาปิด-เปิดน้ำ ช่วงเวลา ตั้งแต่ 16.00 น. - 21.00 น. ให้ทราบกันทั่วกันนะคะ

ช่วงเวลา 08.30 น. - 20.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องนำน้ำเข้ามาบรรจุในถังหอจ่ายน้ำก่อน และบางส่วนก็ออกวิ่งส่งตามบ้านที่น้ำไม่ถึง บ้านใดที่น้ำไม่ไหลรบกวนมาเขียนคำร้องได้ที่เทศบาล แล้วเจ้าหน้าที่จะนำน้ำไปส่งที่บ้านของท่าน นะคะ 

***** เพื่อความรวดเร็วควรจัดเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำให้พร้อมเพื่อรอเจ้าหน้าที่ไปส่ง ด้วยค่ะ *****

2022-08-30
2022-08-18
2022-06-24
2022-06-10
2022-05-27
2022-05-26
2022-03-15
2022-02-28
2022-01-28
2021-11-01