เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 5 ม.ค. 2567 ]92 สำนักปลัดเทศบาล
2 คู่มือการให้บริการด้านการรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 67 [ 5 ม.ค. 2567 ]57 สำนักปลัดเทศบาล
3 คู่มือการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]45 สำนักปลัดเทศบาล
4 คู่มือการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]82 สำนักปลัดเทศบาล
5 การแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร [ 15 ม.ค. 2564 ]86 สำนักปลัดเทศบาล
6 การแจ้งเกิดเกินกำหนด [ 15 ม.ค. 2564 ]92 สำนักปลัดเทศบาล
7 การแจ้งย้ายเข้า [ 15 ม.ค. 2564 ]87 สำนักปลัดเทศบาล
8 การแจ้งย้ายปลายทาง [ 15 ม.ค. 2564 ]85 สำนักปลัดเทศบาล
9 การแจ้งย้ายออก [ 15 ม.ค. 2564 ]95 สำนักปลัดเทศบาล
10 การขอบ้านเลขที่ [ 15 ม.ค. 2564 ]96 สำนักปลัดเทศบาล
11 การตรวจ คัด รับรอง [ 15 ม.ค. 2564 ]83 สำนักปลัดเทศบาล
12 การรับแจ้งเกิด [ 15 ม.ค. 2564 ]91 สำนักปลัดเทศบาล
13 การรับแจ้งตาย [ 15 ม.ค. 2564 ]101 สำนักปลัดเทศบาล
14 การรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 ม.ค. 2564 ]85 สำนักปลัดเทศบาล
15 การขออนุญาตก่อสร้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]93 สำนักปลัดเทศบาล
16 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 13 ม.ค. 2564 ]87 สำนักปลัดเทศบาล
17 มาตรฐานการให้บริการ [ 5 ส.ค. 2562 ]88 สำนักปลัดเทศบาล
18 ทบทวนภารกิจการให้บริการ [ 5 เม.ย. 2560 ]80 สำนักปลัดเทศบาล
19 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ [ 10 ก.พ. 2559 ]85 สำนักปลัดเทศบาล