เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 15 ม.ค. 2567 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 15 ม.ค. 2567 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
3 ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2567 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 ม.ค. 2567 ]6 สำนักปลัดเทศบาล
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 พ.ย. 2566 ]5 สำนักปลัดเทศบาล
6 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 ม.ค. 2566 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]138 สำนักปลัดเทศบาล
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]76 สำนักปลัดเทศบาล
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 6 ม.ค. 2564 ]85 สำนักปลัดเทศบาล
10 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]79 สำนักปลัดเทศบาล
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]79 สำนักปลัดเทศบาล
12 ประกาศผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 17 เม.ย. 2563 ]76 สำนักปลัดเทศบาล
13 คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]105 สำนักปลัดเทศบาล
14 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]113 สำนักปลัดเทศบาล
15 รายงานผลการดำเนินตามนโนยายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]77 สำนักปลัดเทศบาล
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของบุคลากรครูฯ ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ย. 2562 ]78 สำนักปลัดเทศบาล
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.ย. 2562 ]75 สำนักปลัดเทศบาล
18 ประกาศผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 [ 6 มิ.ย. 2562 ]72 สำนักปลัดเทศบาล
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 [ 21 มี.ค. 2562 ]72 สำนักปลัดเทศบาล
20 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2562 ]75 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2